jan
machiel
butter

beëdigd vertaler

introductie

welkom op de website van
dr. j.m. butter


Bent u op zoek naar een nauwkeurige en degelijke vertaling naar of uit het Engels?
Ik wil dit graag voor u verzorgen.

“I just enjoy translating, it's like opening one's mouth and
hearing someone else's voice emerge.”

― iris murdoch, “Under the Net”

OOG VOOR DETAIL EN CONTEXT


Het is erg prettig werken met Jan Machiel. Een snelle offerte en snelle en tijdige oplevering, met oog voor detail en de context van wat vertaald moet worden. Is er iets niet duidelijk of staat er een vergissing in de brontekst, dan neemt hij proactief contact op. Als een van onze klanten algemene voorwaarden in het Engels vertaald wil hebben, laten we dit graag door hem verzorgen.

MARCO ANINK

Advocaat bij RWV Advocaten


SNEL SCHAKELEN


Het is heerlijk snel schakelen met Jan Machiel. Hij vertaalt onze correspondentie naar het Engels en korte stukken tekst krijgen we meestal de volgende ochtend al retour.

MARCO ZWAAN

Directeur/eigenaar van Zwaan printmedia

beëdigde vertalingen

VOORZIEN VAN STEMPEL,
HANDTEKENING EN
BEËDIGINGSVERKLARING


Een beëdigde vertaling is een vertaling die is voorzien van een handtekening, een stempel en een beëdigingsverklaring.
Beëdiging is vaak vereist voor officiële documenten van overheidsinstanties, bepaalde notariële aktes, diploma’s die erkend
moeten worden in het buitenland enz. In Nederland moet een beëdigd vertaler zijn beëdigd ten overstaan van de rechtbank
en staan ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers...

publicaties

Publicaties


Van 2015 tot 2017 was ik meeschrijvend redacteur van de Linguaan, het vaktijdschrift over
talen, vertalen en tolken van het NGTV. Het waren de laatste jaren dat de Linguaan op papier
verscheen en het blad was in die dagen nog zeer uitgebreid.

Algemene voorwaarden
en privacy


Op al mijn vertaal- en revisiewerkzaamheden zijn de Algemene voorwaarden van het NGTV
voor vertaalwerkzaamheden van toepassing. Deze kunt hieronder downloaden. Aan privacy wordt
grote waarde gehecht. Dat betekent in het kort dat ik geen onnodige persoonsgegevens bewaar,
alle gegevens en documenten van klanten beveiligd opsla, documenten niet onnodig lang bewaar.

tarieven

woordprijs of uurtarief:
afspraak is afspraak


De prijs wordt altijd vooraf met u afgesproken. Dit kan een
woordprijs zijn, maar eveneens een uurtarief. Er kunnen altijd
elementen zijn waarvoor aparte afspraken moeten worden
gemaakt. Ik kan pas een offerte geven als ik de teksten heb
ingezien.

offerte

vrijblijvende offerte aanvragen


* Verplicht veld

contact

dr. j.m. butter

Beëdigd vertaler; lid Rbtv en NGTV