jan
machiel
butter

beëdigd vertaler

Algemene voorwaarden en privacy

Op al mijn vertaal- en revisiewerkzaamheden zijn de Algemene voorwaarden van het NGTV voor vertaalwerkzaamheden van toepassing. Deze kunt hieronder downloaden.

Aan privacy wordt grote waarde gehecht. Dat betekent in het kort dat ik geen onnodige persoonsgegevens bewaar, alle gegevens en documenten van klanten beveiligd opsla, documenten niet onnodig lang bewaar. Eventuele papieren documenten met persoonsgegevens worden na afloop van de werkzaamheden door de papierversnipperaar gehaald. U kunt hieronder mijn privacybeleid in meer detail lezen.

Privacyverklaring


J.M. Butter – Vertaler – gevestigd aan Hendrik van Deventerstraat 166, 2563 XZ ’s-Gravenhage (hierna “wij”, “we”, “ons” of “onze”) – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https:\\www.jmbuttervertaler.nl
Hendrik van Deventerstraat 166
2563 XZ ’s-Gravenhage
Nederland
+31 6 300 44 258

Jan Machiel Butter is de Functionaris Gegevensbescherming van J.M. Butter – Vertaler. Hij is te bereiken via jan.machiel.butter@wxs.nl.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;
– geslacht;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan.machiel.butter@wxs.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling;
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij verwerken in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jan.machiel.butter@wxs.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jan.machiel.butter@wxs.nl.

contact j.m. butter - vertaler

T: +31 (0)70 363 08 06, M: +31 (0)6 300 44 258, E: jan.machiel.butter@wxs.nl