jan
machiel
butter

beëdigd vertaler

Over mijzelf

bent u op zoek naar een accurate en degelijke vertaling naar en uit het Engels?

Ik wil dit graag voor u verzorgen

“I just enjoy translating, it's like opening one's mouth and
hearing someone else's voice emerge.”

- Iris Murdoch, ‘Under the Net’

Ik heb inmiddels ruim 20 jaar ervaring als vertaler. Ik ben in 1992 afgestudeerd in de Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1996 ben ik begonnen als vertaler/corrector op de internationale afdeling van accountantsbureau PricewaterhouseCoopers (indertijd nog Coopers & Lybrandt). Daar heb ik een hoop ervaring heb opgedaan met financieel vertalen. In 1998 ben ik voor mijzelf begonnen als freelance vertaler. Behalve in financiële vertalingen, heb ik mij door de jaren ook steeds meer gespecialiseerd in EU-beleid, juridische teksten en automatisering.

Ik werk mijn kennis voortdurend bij. In 2008 ben ik bij de Rechtbank van Den Haag beëdigd als vertaler Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Sinds die tijd sta ik ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dat betekent ook dat ik de plicht heb aan bijscholing te doen (permanente educatie). Dat kan op verschillende manieren: door cursussen te volgen, door middel van intervisie, maar bijv. ook door deel te nemen aan activiteiten bij de beroepsvereniging, het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV). Ik ben een aantal jaren voorzitter van de Commissie beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het NGTV geweest en heb bijgedragen aan de totstandkoming van de speciale beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor NGTV-leden. Van 2015 tot 2017 was ik meeschrijvend redacteur van de toen nog zeer uitgebreide, papieren versie van de Linguaan, het vaktijdschrift over talen, vertalen en tolken van het NGTV.

Kennis delen met vakgenoten, samenwerking met tweede lezers, onderzoek, publicaties, vakliteratuur, cursussen, congressen, werkzaamheden voor de beroepsvereniging: stuk voor stuk manieren waarop ik mijn kennis als vertaler kan blijven uitbreiden, waarop ik mij bij de uitoefening van mijn beroep kan blijven ontwikkelen en – misschien nog wel het belangrijkste – waarop ik mijn vak boeiend en interessant kan houden!

contact j.m. butter - vertaler

T: +31 (0)70 363 08 06, M: +31 (0)6 300 44 258, E: jan.machiel.butter@wxs.nl