jan
machiel
butter

beëdigd vertaler

Jan Machiel Stempel

Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is voorzien van een handtekening, een stempel en een beëdigingsverklaring. Beëdiging is vaak vereist voor officiële documenten van overheidsinstanties, bepaalde notariële aktes, diploma’s die erkend moeten worden in het buitenland enz. In Nederland moet een beëdigd vertaler zijn beëdigd ten overstaan van de rechtbank en staan ingeschreven bij het Register beëdigde (Rbtv). Om ingeschreven te blijven in het Rbtv dient de vertaler over een periode van 5 jaar voor elke talencombinatie 80 PE-punten (permanente educatie) te behalen. Door mij beëdigde vertalingen worden afgedrukt op gewaarmerkt NGTV-papier. Vertaling, brontekst en verklaring worden voorzien van mijn persoonlijke stempel en mijn handtekening/initialen.


Daarnaast is het mogelijk een vertaling te voorzien van een apostille. Een apostille is een gestandaardiseerde verklaring in de vorm van een stempel, waarmee de handtekening op de beëdigingsverklaring wordt bekrachtigd en die verkrijgbaar is bij de rechtbank. De handtekening van de vertaler is namelijk gedeponeerd bij de rechtbank. In mijn geval is dat de rechtbank van Den Haag, maar u hoeft voor de apostille niet af te reizen naar Den Haag. Omdat de handtekeningen zijn opgenomen in een centrale databank, kunt u terecht bij de centrale balie van elke rechtbank in Nederland (echter niet bij een kantongerecht). Voor een apostille worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

contact j.m. butter - vertaler

T: +31 (0)70 363 08 06, M: +31 (0)6 300 44 258, E: jan.machiel.butter@wxs.nl